אדלר יצחק

אדלר יצחק

בן מינדל ומיכאל ה' באייר תש"ח-בית הקברות הצבאי סגולה חלקת תש"ח פתח תקוה

יוסי: הי חיה מה נשמע? סיכמת את שיעור היסטוריה על חלל נצר אחרון אדלר יצחק ?

חיה: רק רגע...יוסי, כמובן! הנה מה שהצלחתי ללמוד עליו:

כל בני משפחתו של יצחק גורשו למחנה השמדה, שם נרצחו הוריו, אחיו ואחותו. רק הוא הצליח לשרוד במחנה העבודה, והגיע ליום השחרור.
בתום המלחמה חי יצחק עוד זמן מה בצ'כוסלובקיה, ובתחילת שנת 1947 הגיע לארץ ישראל באוניית מעפילים. הוא שהה תקופה קצרה בקיבוץ, אחר כך עבר לגור ליד קרוביו בכפר סבא ועבד כפועל, ובהמשך עבר לירושלים והחל ללמוד את מקצוע הנגרות.
סמוך לאחר בואו הצטרף יצחק ל"הגנה". בפרוץ מלחמת העצמאות התגייס לחטיבת "אלכסנדרוני" – חטיבה מספר 3 ב"הגנה", שהופקדה על הגנת השרון. הוא הוצב בפלוגה ב' בגדוד 33, ומאז השתתף בקרבות הגדוד במלחמה, בעיקר באזור המרכז.
במאי 1948 השתתף יצחק במבצע "מדינה" בכפר סבא הערבית.
ב-9 במאי 1948 הותקפה כפר סבא באש כבדה, ובחסותה קרבו שלושה משוריינים עד לבאר המרכזית של היישוב ופוצצוה. אז הוחלט במטה חטיבת "אלכסנדרוני" לכבוש את כפר סבא הערבית.
מועד הפעולה נקבע ליום ה-13 במאי, יום לפני הכרזת המדינה, על כן נקרא המבצע "מדינה". ביצוע הפעולה הוטל על גדוד 33 של החטיבה, אליו צורפו שתי פלוגות מגדוד 32. פלוגה אחת הוקצתה להצבת חסימות למניעת החשת תגבורות מקלקיליה.
ב-13 במאי 1948 תקפו חיילי חטיבת "אלכסנדרוני" את כל השטח שממערב לקלקיליה. הגדוד תקף את כפר סבא הערבית לאור היום, בהתקפה שהחלה בשעה 12:00 לערך. לאחר קרב קשה שנמשך כשעתיים היה הכפר בידי החטיבה, לאחר מנוסת תושביו. כוחות גדולים של הלגיון הירדני יחד עם נושאי נשק מקומיים ניסו מספר פעמים לחזור ולכבוש את הכפר. הקרבות נמשכו עד רדת החשכה ובהם נפלו 29 לוחמים ישראלים, אך הכפר נשאר בידי החטיבה.
ביום 13 במאי, יום הקרב בכפר סבא הערבית, נפצע יצחק קשה. הוא הועבר לבית החולים בילינסון אך שם נפטר למחרת, ה' באייר תש"ח (14.5.1948), יום הכרזת המדינה.

"דף זה/מידע זה הוא חלק ממפעל ההנצחה הממלכתי "יזכור", שנערך ע"י משרד הביטחון".

מלאו את השאלות וכנסו להגרלה

את השאלות והטופס לשלוח רק עם מורה. כל כיתה יכולה להירשם פעם אחת בשנה. כל כיתה וכיתה שולחת טופס הגרלה וצילום של כל חברי הכיתה במסלול הטיול ההגרלה מיועדת גם למשפחות.

מלאו את השאלות וכנסו להגרלה

את השאלות והטופס לשלוח רק עם מורה. כל כיתה יכולה להירשם פעם אחת בשנה. כל כיתה וכיתה שולחת טופס הגרלה וצילום של כל חברי הכיתה במסלול הטיול ההגרלה מיועדת גם למשפחות.

מלאו את השאלות וכנסו להגרלה

את השאלות והטופס לשלוח רק עם מורה. כל כיתה יכולה להירשם פעם אחת בשנה. כל כיתה וכיתה שולחת טופס הגרלה וצילום של כל חברי הכיתה במסלול הטיול ההגרלה מיועדת גם למשפחות.

מלאו את השאלות וכנסו להגרלה

את השאלות והטופס לשלוח רק עם מורה. כל כיתה יכולה להירשם פעם אחת בשנה. כל כיתה וכיתה שולחת טופס הגרלה וצילום של כל חברי הכיתה במסלול הטיול ההגרלה מיועדת גם למשפחות.

מלאו את השאלות וכנסו להגרלה

את השאלות והטופס לשלוח רק עם מורה. כל כיתה יכולה להירשם פעם אחת בשנה. כל כיתה וכיתה שולחת טופס הגרלה וצילום של כל חברי הכיתה במסלול הטיול ההגרלה מיועדת גם למשפחות.

מלאו את השאלות וכנסו להגרלה

את השאלות והטופס לשלוח רק עם מורה. כל כיתה יכולה להירשם פעם אחת בשנה. כל כיתה וכיתה שולחת טופס הגרלה וצילום של כל חברי הכיתה במסלול הטיול ההגרלה מיועדת גם למשפחות.

מלאו את השאלות וכנסו להגרלה

את השאלות והטופס לשלוח רק עם מורה. כל כיתה יכולה להירשם פעם אחת בשנה. כל כיתה וכיתה שולחת טופס הגרלה וצילום של כל חברי הכיתה במסלול הטיול ההגרלה מיועדת גם למשפחות.