וולודינגר פסח

וולודינגר פסח

בן רחל-רוזה וצבי הירש כב' סיוון תש"ח-בית העלמין סגולה חלקת תש"ח פתח תקוה.

יוסי: הי חיה מה נשמע? סיכמת את שיעור היסטוריה על חלל נצר אחרון וולודינגר פסח ?

חיה: רק רגע...יוסי, כמובן! הנה מה שהצלחתי ללמוד עליו:

ביוני 1941 הוחל ברציחתם של יהודי בסרביה ובוקובינה. טרנסניסטריה הייתה לקבר אחים יהודי.
כל משפחתו של פסח נספתה בטרסניסטריה. רק הוא שרד, ובמשך כל שנות המלחמה התגלגל בין בתי יתומים ברחבי אוקראינה ורומניה.
תחילה שהה בבית יתומים בברשאד שבאוקראינה, משם הועבר לבלטה שבמולדביה, שם למד בחריצות עברית וחשבון. בשנת 1944 נמצא בבית יתומים ביאסי בירת מולדביה, שם רוכזו כל היתומים ומשם הועברו לבוקרשט לקראת העלאתם לארץ ישראל.
בתום המלחמה, עם בואם של הרוסים לבוקרשט, הפרידו בין הילדים שרצו לנסוע לרוסיה ובין אלו שביקשו לעלות ארצה. דודתו של פסח שחייתה באמריקה ביקשה כי יבוא אליה אך הוא סירב, ולאחר נדודים וטלטולים דרך בולגריה הגיע עם קבוצת יתומים לארץ בשנת 1945, במסגרת "שיירת ילדי טרנסניסטריה" של "עליית הנוער".
לאחר תקופה קצרה במחנה עתלית הגיע פסח בן ה-16 להכשרה בחברת הנוער בכפר יחזקאל, מראשוני מושבי העובדים. לאחר שפגה חשדנותו נקשר אל המושב ואל האנשים באהבה רבה, ובהשפעת המקום והסביבה שבה אליו אמונתו באדם ובערכיו.
זמן קצר לפני פרוץ מלחמת העצמאות התגייס לפלמ"ח, ועם עוד חברים עבר לקבוצת גזר (בקרבת כביש רמלה-לטרון) לצורך הכשרה ואימונים.
פסח לחם בקרבות על הדרך לירושלים. בהתקפה על גזר נפצע קשה בידו, מאז לא היה כשיר עוד לעבודה גופנית והוצב במטה הפלמ"ח בתל אביב, שם מילא תפקיד משרדי. ביוני 1948, בזמן פרשת "אלטלנה" בתל אביב, נהרג פסח.

"דף זה/מידע זה הוא חלק ממפעל ההנצחה הממלכתי "יזכור", שנערך ע"י משרד הביטחון".

מלאו את השאלות וכנסו להגרלה

את השאלות והטופס לשלוח רק עם מורה. כל כיתה יכולה להירשם פעם אחת בשנה. כל כיתה וכיתה שולחת טופס הגרלה וצילום של כל חברי הכיתה במסלול הטיול ההגרלה מיועדת גם למשפחות.

מלאו את השאלות וכנסו להגרלה

את השאלות והטופס לשלוח רק עם מורה. כל כיתה יכולה להירשם פעם אחת בשנה. כל כיתה וכיתה שולחת טופס הגרלה וצילום של כל חברי הכיתה במסלול הטיול ההגרלה מיועדת גם למשפחות.

מלאו את השאלות וכנסו להגרלה

את השאלות והטופס לשלוח רק עם מורה. כל כיתה יכולה להירשם פעם אחת בשנה. כל כיתה וכיתה שולחת טופס הגרלה וצילום של כל חברי הכיתה במסלול הטיול ההגרלה מיועדת גם למשפחות.

מלאו את השאלות וכנסו להגרלה

את השאלות והטופס לשלוח רק עם מורה. כל כיתה יכולה להירשם פעם אחת בשנה. כל כיתה וכיתה שולחת טופס הגרלה וצילום של כל חברי הכיתה במסלול הטיול ההגרלה מיועדת גם למשפחות.

מלאו את השאלות וכנסו להגרלה

את השאלות והטופס לשלוח רק עם מורה. כל כיתה יכולה להירשם פעם אחת בשנה. כל כיתה וכיתה שולחת טופס הגרלה וצילום של כל חברי הכיתה במסלול הטיול ההגרלה מיועדת גם למשפחות.

מלאו את השאלות וכנסו להגרלה

את השאלות והטופס לשלוח רק עם מורה. כל כיתה יכולה להירשם פעם אחת בשנה. כל כיתה וכיתה שולחת טופס הגרלה וצילום של כל חברי הכיתה במסלול הטיול ההגרלה מיועדת גם למשפחות.

מלאו את השאלות וכנסו להגרלה

את השאלות והטופס לשלוח רק עם מורה. כל כיתה יכולה להירשם פעם אחת בשנה. כל כיתה וכיתה שולחת טופס הגרלה וצילום של כל חברי הכיתה במסלול הטיול ההגרלה מיועדת גם למשפחות.